Naar inhoud

Meegroeiwonen, zorgwonen en woningaanpassing

Langer zelfstandig wonen in je eigen huis

Wie vandaag bouwt of verbouwt, denkt best ook al even aan morgen. Bij het bouwen van een woning is het van belang dat je er rekening mee houdt dat je leven verandert: om lang van je woning te kunnen genieten, zorg je dus best van bij het begin dat deze met je mee kan evolueren. Een vooruitziend, flexibel ontwerp zorgt ervoor dat je langer zelfstandig kan wonen in je eigen huis, zonder grote verbouwingskosten achteraf. Houd dus vooraf rekening met de veranderende behoeften die gepaard gaan met verschillende levensfasen.
Enkele voorbeelden:

 • Je krijgt je eerste kindje: kan je gemakkelijk met de kinderwagen naar binnen?
 • Het gezin groeit aan: hebben de kinderen genoeg ruimte om veilig te spelen?
 • Een kennis zit in een rolstoel: kan hij gemakkelijk bij je op bezoek komen?
 • De kinderen worden groot en verlaten het nest: wat doe je met de vrijgekomen ruimte?
 • De ouderdomskwaaltjes steken de kop op: is je huis voldoende veilig, comfortabel, toegankelijk en makkelijk te onderhouden?
 • Je partner wordt zorgbehoevend: kan hij of zij thuis verzorgd worden?

Het principe van levenslang/aanpasbaar wonen houdt in dat je jouw huis zo bouwt dat het zich makkelijk aan de veranderende levensomstandigheden aanpast. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld ouderdom of een handicap je verplichten om te verhuizen uit je vertrouwde leefomgeving. Bovendien bespaar je jezelf dure aanpassingswerken indien je woning achteraf aangepast moet worden.

 • Op de website meegroeiwonen.info van Enter VZW vind je alle informatie rond meegroeiwonen. Je kan er de 'Ontwerpgids Meegroeiwonen' downloaden. Hierin vinden je architect en jij een uitgebreide technische handleiding bij de verschillende voorwaarden waaraan een levenslange woning moet voldoen.
 • De brochure 'Meegroeiwonen, vooruitziend (ver)bouwen helpt kosten besparen', een inititief van Enter VZW en architectenorganisatie NAV.
 • Op wooneenlevenlang.be kan je zelf op interactieve wijze onderzoeken welke voorzorgen je best neemt om levenslang te kunnen wonen, en dit zowel rondom als in je woning.

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een ondergeschikte wooneenheid in een woning (max.1/3 van het totaal woonvolume) met als doel het huisvesten van max. 2 ouderen of hulpbehoevende personen:

 • Huisvesting van maximaal 2 personen van 65 jaar of ouder
 • Huisvesting van 2 hulpbehoevende personen (handicap of nood aan ondersteuning bij het zelfstandig handhaven in het thuismilieu, in aanmerking komen voor Vlaamse Zorgverzekering).

Zo kunnen 2 gezinnen met een zorgrelatie worden ingeschreven op 1 adres. Zorgwonen kan onder andere aangewend worden om je (groot)ouders of een persoon met een handicap in je woning op te vangen.
Stedenbouwkundig aspect:

 • Indien binnen bestaand bouwvolume, al dan niet met constructieve ingrepen: via melding zorgwonen.
 • Indien uitbreiding bestaand bouwvolume: via stedenbouwkundige aanvraag waarin zorgwonen wordt vermeld.

Woningaanpassing

Woningaanpassing is het creëren van een veilige en comfortabele woning waarin je zo lang mogelijk kan blijven wonen. Dit kan vaak met kleine tot middelgrote ingrepen.
Via de website van de Zilveren Sleutel kan je zelf kamer per kamer kan bekijken hoe je je woning best kan aanpassen: www.dezilverensleutel.be 

Bij aanpassingen in je woning in functie van je leeftijd kan je eventueel via volgende kanalen financiële tegemoetkomingen ontvangen:

 • Vlaams overheid: Vlaamse aanpassingspremie en renovatiepremie (zie 'premies en tegemoetkomingen voor meer informatie').
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, het Vlaams Fonds), dit enkel indien de handicap al voor de leeftijd van 65 jaar aanwezig is.

Woonadvisering via Landelijke Thuiszorg

 • Advies aan huis over aanpassingen en hulpmiddelen
 • Landelijke Thuiszorg onderzoekt op welke premies je recht hebt
 • Zij zoeken naar een aannemer of klusjesdienst om de werken uit te voeren
 • Zij helpen met de planning en opvolging van de werkzaamheden en het opmaken en indienen van subsidiedossier
 • Meer info via www.landelijkethuiszorg.be of via T 070 22 88 78