Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

Pastorijstraat 2
2480 Dessel014 38 90 40
014 38 90 49
ocmw@ocmwdessel.be

Openingsuren

Ma8.30-11.30 uur
Di8.30-11.30 uur
Wo8.30-11.30 uur
Do14.00-18.30 uur
Vr8.30-11.30 uur    

Meer info

Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

gloeilamp

Wat?

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger sociale tarieven genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen indien je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.
 
Als je kan bewijzen dat jij of een andere persoon die met jou onder hetzelfde dak leeft tot één van de volgende categorieën behoort, kom je in aanmerking voor deze maximumprijzen:

  • Personen met een handicap die een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen
  • Personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • Personen met een handicap die een integratietegemoetkoming krijgen
  • Bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
  • Personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
  • Bejaarden met een gewaarborgd inkomen /inkomensgarantie voor ouderen
  • Kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66 % hebben
  • Personen die een aanvraag deden voor één van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
  • Personen met een leefloon van het OCMW
  • Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW

Opgelet! Zelfs indien jij of een ander gezinslid onder één van de bovenstaande categorieën van personen valt, heb je geen recht op het sociaal tarief indien de aansluiting betrekking heeft op een tweede verblijfplaats, de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent een zelfstandige of hebt een bedrijf) of een tijdelijke aansluiting.

Hoe?

Je dient deze verlaagde tarieven rechtstreeks aan te vragen bij de elektriciteits- en gasmaatschappij. Vanaf 2010 krijg je de sociale maximumprijs normaal automatisch toegekend als je er recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij je leverancier. Je overhandigt de leverancier dan een attest dat tot één van de categorieën behoort.

Bedrag?

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Je vindt het actuele bedrag van deze maximumprijs op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). (doorklikken op: actuele maand).

Raadpleeg via deze link de sociale maximumprijzen voor elektriciteit op de website van de CREG.
Raadpleeg via deze link de sociale maximumprijzen voor gas op de website van de CREG.