Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

Pastorijstraat 2
2480 Dessel014 38 90 40
014 38 90 49
ocmw@ocmwdessel.be

Openingsuren

Ma8.30-11.30 uur
Di8.30-11.30 uur
Wo8.30-11.30 uur
Do14.00-18.30 uur
Vr8.30-11.30 uur    

Meer info

Vrijstelling bijdrage zuivering afvalwater

drinkwater

Wat?

In de factuur van je waterverbruik zijn een bijdrage voor de zuivering en een bijdrage voor de afvoer van afvalwater vervat. De bijdrage voor zuivering dient om collectoren en waterzuiveringstations te bouwen en te onderhouden. De bijdrage voor afvoer wordt geïnvesteerd in het gemeentelijke rioleringsnet. Omwille van sociale redenen kan je hiervoor een vrijstelling bekomen. Je kan enkel een vrijstelling bekomen op je domicilieadres en dit voor zover één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Een leefloon of het levensminimum ontvangen via het OCMW
  • Gepensioneerd zijn en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen

De vrijstelling om sociale redenen geldt niet als de heffing niet op jouw naam of die van een inwonend gezinslid staat of als de heffing ook betrekking heeft op het waterverbruik van één of meerdere gezinnen waar je geen deel van uitmaakt. In deze gevallen kan je, als je wel de werkelijke verbruiker van het water bent, beroep doen op een compensatieregeling. Deze regeling vergoedt je voor jouw deel van de heffing.

Naast de vrijstelling om sociale redenen is het ook mogelijk een vrijstelling te krijgen van de heffing op de waterverontreiniging indien je huihoudelijk afvalwater zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aangesloten werd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hoe?

Als je vrijstellingsgerechtigd bent, zal je zo veel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden. Als je toch niet automatisch wordt vrijgesteld, kan je schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. De vrijstellingsaanvraag moet je indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van meerdere gezinnen, moet je een compensatie aanvragen bij je drinkwatermaatschappij.

Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
T 0800 97 113 (gratis nummer)
F 053 71 10 78
Website: VMM - vrijstelling heffingen
e-mail: info@vmm.be
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Belliardstraat 73
1040 Brussel 
T 02 238 94 11
F 02 230 97 98 
Website: VMW – contactgegevens
e-mail: info@vmw.be
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur