Naar inhoud

Praktisch

Bouwdienst

Vredelaan 1
2490 Balen


014 81 99 18
014 81 61 35
bouwdienst@balen.be

Openingsuren

Ma9.00-12.00 uur13.30-15.30 uur
Di9.00-12.00 uur13.30-15.30 uur
Wo9.00-12.00 uur13.30-15.30 uur
Do9.00-12.00 uur17.00-20.00 uur
Vr9.00-12.00 uur

Meer info

Stedenbouwkundige vergunning: vrijstelling, melding of vergunning

schema vergunnen vrijstellen melden

Voor veel bouw- en verbouwingswerken is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor bepaalde werken die vroeger vergunningsplichtig waren, werd deze stedenbouwkundige vergunningsplicht sinds 1 december 2010 vervangen door een meldingsplicht. Daarnaast is een beperkt aantal ingrepen vrijgesteld van de vergunnings- en meldingsplicht.

Meldingsplicht

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vanaf 1 december 2010 vervangen door een meldingsplicht. Enkele voorbeelden: 

  • Het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken
  • Oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel
  • Zorgwonen

Melden is enkel mogelijk als je project aan een aantal voorwaarden voldoet. Je dient dus steeds informatie in te winnen bij je gemeentebestuur. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat.
De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan je met de werken beginnen.

Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek.

Vrijstellingen

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt. 

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen ...). Het blijft dus aangeraden je op voorhand goed te informeren.
Voor verdere informatie rond het al dan niet aan een vergunning onderhevig zijn van werken kan je best de website ruimtelijkeordening.be raadplegen. Via een interactief keuzemenu kan je nagaan onder welke categorie jouw werkzaamheden vallen.

Vergunning aanvragen

Als je een stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen kan je via de website ruimtelijkeordening.be je aanvraagdossier samenstellen. 

Het aanvraagdossier kan je op de gemeente afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend opsturen.