Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog


014 69 80 70
014 69 80 71
gemeente@baarle-hertog.be

Openingsuren

Ma8.30-12.30 uur17.30-19.30 uur
Di8.30-12.30 uur
Wo8.30-12.30 uur
Do8.30-12.30 uur
Vr8.30-12.30 uur

Meer info

Bouwmisdrijven: klachten en meldingen

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering betreffende de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het niet naleven van voorschriften met betrekking tot bouw- en verkavelingsvergunningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het handhavingsbeleid.

Voor klachten en meldingen betreffende bouwmisdrijven kan je je wenden tot de dienst ruimtelijke ordening. De eigenlijke vaststellingen dienen echter door de politie te gebeuren. 
 
Met vragen over inspectie en handhaving bij bouwmisdrijven kan je ook terecht bij de Inspectie RWO:
Koning Albert II-laan 19 bus 22
1210 BRUSSEL
T: 02 553 83 63
F: 02 553 83 65
e-mail: inspectie@rwo.vlaanderen.be