Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog


014 69 80 70
014 69 80 71
gemeente@baarle-hertog.be

Openingsuren

Ma8.30-12.30 uur17.30-19.30 uur
Di8.30-12.30 uur
Wo8.30-12.30 uur
Do8.30-12.30 uur
Vr8.30-12.30 uur

Meer info

Leegstandsregister

Sinds 1 januari 2010 is leegstand een gemeentelijke bevoegdheid geworden. Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

Om leegstand te kunnen vaststellen heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de indicaties van leegstand vastlegt. Op basis van deze indicaties onderzoekt IOK of een pand al dan niet leegstaat. De resultaten van dit onderzoek worden in een administratieve akte vastgelegd die wordt opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).

Hoe kan je de vaststelling van leegstand betwisten?

Indien je de vaststelling van leegstand wenst te betwisten, heb je 30 dagen de tijd ingaand vanaf het ontvangen van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze vaststelling.

Mijn pand is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu?

Om de bewoning van leegstaande woningen opnieuw te stimuleren staan er in artikel 3.1.3 tot en met 3.1.10 van het decreet grond- en pandenbeleid 2 mogelijkheden. Zo kunnen woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten.
Je kan de woning ook verkopen: bij de aankoop van een leegstaande woning kan de koper namelijk een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen.
Naast renoveren en verkopen zijn er nog andere alternatieven: verhuren op de private markt of verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Op alle woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen geldt eveneens het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht en dit volgens de bepalingen zoals in artikel 85 tot en met 90 van de Vlaamse Wooncode.
De gemeente heeft eveneens een gemeentelijk heffingsreglement op leegstaande gebouwen en woningen ingevoerd. Deze heffing is van toepassing op de panden die zijn opgenomen in het register.

Wat moet je doen als je pand niet meer leegstaat?

Een gebouw of een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister mits aanlevering van voldoende bewijs omtrent het gebruik van dit pand gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie rond het gemeentelijk leegstandsregister en het gemeentelijk leegstandsreglement kan je je wenden tot onderstaande contactpersoon:
Dirk Poelmans
T 014 56 27 59
dirk.poelmans@iok.be