Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog


014 69 80 70
014 69 80 71
gemeente@baarle-hertog.be

Openingsuren

Ma8.30-12.30 uur17.30-19.30 uur
Di8.30-12.30 uur
Wo8.30-12.30 uur
Do8.30-12.30 uur
Vr8.30-12.30 uur

Meer info

Gewestplan en andere bestemmingsplannen

Het meest gekende bestemmingsplan is het gewestplan waarin sinds einde jaren '70 voor heel Vlaanderen de bodembestemmingen zijn vastgelegd. Het gewestplan geeft aan waar je kan bouwen, welke zones bestemd zijn voor landbouw, bedrijvigheid, natuur, bos ... . Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde bestemming, waaraan ook voorschriften gekoppeld zijn. Op een aantal plaatsen werd het gewestplan vervangen door zogenaamde bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), die meestal gedetailleerder zijn dan het gewestplan.
Sinds Vlaanderen, de provincies en ook de gemeenten over een ruimtelijk structuurplan beschikken worden ook ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt. Binnen de grenzen van een RUP vervangt dit RUP het gewestplan. 

Je kan het gewestplan raadplegen op de dienst ruimtelijk ordening of online via het geoloket van de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).
Als je het gewestplan raadpleegt dien je dus steeds na te gaan of op de locatie waar je informatie over wil zoeken geen BPA of RUP van kracht is dat het gewestplan opheft op deze locatie.