Naar inhoud

Kalender

Ruimtelijke ordening

Wonen is een thema dat ook heel wat raakvlakken heeft met het domein ruimtelijke ordening. In het onderstaande vind je enkele linken naar regelgeving uit dit domein. Voor meer informatie inzake ruimelijke ordening, kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be

    - Officieuze coördinatie van de codex ruimtelijke ordening

    Uitvoeringsbesluiten ruimtelijke ordening  (stedenbouwkundige verordeningen, toegenkelijkheid, planning, vergunning ...)