Naar inhoud

Praktisch

Vredegerecht Lier
Kruisbogenhofstraat 24
2500 Lier
03 490 08 00
03 490 08 18
vred.lier@just.fgov.be

Openingsuren

 

Vredegerecht Lier

hamertje

De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat. Hij is bevoegd voor problemen binnen je gezinsleven, met je buurtbewoners en je woning. Hij probeert ook steeds een oplossing op mensenmaat voor te stellen, het liefst in overleg met alle partijen.

Bevoegdheden

De vrederechter heeft tal van bevoegdheden. Dit zijn alvast de belangrijkste:

  • Geschillen in verband met huur of verhuur
  • Geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, onderhoud of beheer van appartementsgebouwen
  • Burenruzies
  • Geschillen in verband met de herziening van onderhoudsgelden na een echtscheiding
  • Geschillen in verband met kleine nalatenschappen (kleiner dan 1860 euro)
  • Gedwongen opname in gesloten instellingen van geesteszieken en de regeling voor hun verblijf
  • Voogdij en adoptie

De vrederechter is ook in alle andere zaken bevoegd, zolang het bedrag van de vordering kleiner is dan 1860 euro, behalve als het gaat om geschillen tussen werknemers en werkgevers.

Verzoening

Wanneer je geprobeerd hebt om het geschil uit te praten en als ook aangetekende brieven geen oplossing bieden, kan je voor je een echt proces aanspant bij de vrederechter een verzoening aanvragen. Deze manier van werken is goedkoper (gratis) en sneller.
Vrederechters zijn uitermate geschikt om geschillen op te lossen: ze hebben een juridische achtergrond, praktijkervaring en de psychologische kennis om partijen te kunnen verzoenen. Zij kunnen dit natuurlijk alleen doen in geschillen waarvoor zij bevoegd zijn.

Proces

Wanneer er niet tot een oplossing kan gekomen worden, kan je een proces aanspannen. In de meeste gevallen moet je daarvoor 'rolrecht' betalen. Het rolrecht is de vergoeding voor het openen van een dossier bij de rechtbank. Meestal bedraagt dit ongeveer 35 euro.

Je kan ook een advocaat inhuren. Dit is niet verplicht. Wanneer je wel een advocaat wil, maar die niet kan betalen, kan je een beroep doen op tweedelijnsbijstand – wat vroeger een pro-Deoadvocaat was. Meer informatie daarover kan je navragen bij de balie van de Orde van Advocaten.