Naar inhoud

Kalender

Wonen

Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Ze geeft immers het kader aan voor het woonbeleid. Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Op 10 december 2010 wijzigde de Vlaamse Regering het besluit van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.